Mỏ Hàn, Tips Hàn Cho Máy Hàn Thiếc RX-85HRT-6K GOOT

Email: gootvietnam.vn@gmail.com Zalo:  ZALO:     

Mỏ Hàn, Tips Hàn Cho Máy Hàn Thiếc RX-85HRT-6K GOOT

RX-85HRT Series
RX-852AS (RX-85GAS), RX-822AS (RX-85GAS)
Tip hàn với nhiều ưu điểm:
– Gia nhiệt nhanh do heater được tích hợp ngay trong mỏ hàn.
– Tuổi thọ cao trên 50.000 điểm hàn
– Nhiều kích thước phù hợp với nhiều vị trí hàn khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng.
Excellent Heat Recovery (PAT.)

Excellent heat recovery has been achieved by combining a 150W compact high-output heater with a high-sensitivity sensor.