80

MỎ HÀN THIẾC GOOT FA-10HRT-3.2D

 
  • E-mail: info@mitsuwa.com.vn
  • Giao hàng miễn phí cho nhà máy sản xuất
  • Thanh toán linh hoạt
  • Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản

Mỏ hàn thiếc GOOT FA-10HRT-3.2D goot RX-10HRT Series dùng để lắp vào máy hàn thiếc Robot FA-1000

Tip hàn với nhiều ưu điểm:

–  Phun khí nito xung quang đầu hàn, nhằm làm sạch bề mặt hàn tạo mối hàn sạch, ngấu chín mối hàn, chống ô xi hóa mối hàn

– Gia nhiệt nhanh do heater được tích hợp ngay trong mỏ hàn.

– Tuổi thọ cao mối hàn đẹp

– Nhiều kích thước phù hợp với nhiều vị trí hàn khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng.

Mỏ hàn thiếc RX-10HRT Series được lắp vào máy

 

FA-1000

FA-1000SD

FA-1000PH

FA-1000FD

FA-1000RH

FA-1000RH1

FA-1000CL

FA-1000BC

FA-1000SL

FA-1000V

FA-1000VTB

FA-1000FDB

FA-JRV-TP

FA-JRN-TP

FA-JRN-PC

FA-1000J3BL

FA-1000J4BL

FA-1000ABL

FA-1000NW-05

FA-1000N-06

FA-1000N-08

FA-1000N-16

FA-1000N-12

FA-1000N-10

FA-1000BU

FA-1000CLF

TM-100

TM-100SU

#mỏ hàn thiếc goot, #tip hàn thiếc goot, #đầu mỏ hàn thiếc goot, #đầu hàn thiếc goot, #đầu mỏ hàn goot, #tips hàn thiếc goot, #máy hàn thiếc goot, #máy hàn thiếc goot

 

 

RX-80HRT-B │Típ hàn goot RX-80HRT-2B │Típ hàn goot RX-80HRT-SB │Típ hàn goot RX-80HRT-LB │Típ hàn goot RX-80HRT-LBJ │Típ hàn goot RX-80HRT-BM │Típ hàn goot RX-80HRT-1BC │Típ hàn goot RX-80HRT-2.3BC│Típ hàn goot RX-80HRT-3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-0.5C │Típ hàn goot RX-80HRT-1C │Típ hàn goot RX-80HRT-2C │Típ hàn goot RX-80HRT-2CD │Típ hàn goot RX-80HRT-3C │Típ hàn goot RX-80HRT-3CD │Típ hàn goot RX-80HRT-4C │Típ hàn goot RX-80HRT-4.7C │Típ hàn goot RX-80HRT-0.8D │Típ hàn goot RX-80HRT-1.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-1.6D │Típ hàn goot RX-80HRT-2.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-3.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-5.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-3K │Típ hàn goot RX-80HRT-4.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-4.5KH │Típ hàn goot RX-80HRT-5.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-PHB │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2B │Típ hàn goot RX-80HRT-PHSB │Típ hàn goot RX-80HRT-PHLB │Típ hàn goot RX-80HRT-PHLBJ │Típ hàn goot RX-80HRT-PHBM │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2.3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3BC │Típ hàn goot RX-80HRT-PH0.5C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2CD │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.7C │Típ hàn goot RX-80HRT-PH0.8D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH1.6D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH2.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3.2D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH5.4D │Típ hàn goot RX-80HRT-PH3K │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.5K │Típ hàn goot RX-80HRT-PH4.5KH │

 

BS-10

 

BS-15

 

BS-2

 

BS-850

 

BS-H20B

 

CD-10

 

CD-100

 

CD-100T

 

CD-15

 

CD-15T

 

CD-20

 

CD-20T

 

CD-25

 

CD-25T

 

CP-1515

 

CP-15B

 

CP-15Y

 

CP-2015

 

CP-20B

 

CP-20Y

 

CP-2515

 

CP-25B

 

CP-25Y

 

CP-3015

 

CP-30B

 

CP-30Y

 

CP-3515

 

CP-35B

 

CP-35Y

 

CP-4515

 

CP-45B

 

CPN-2015-10

 

CPN-3015-10

 

CS-20/30RT-2C

 

CS-20/30RT-3C

 

CS-20/30RT-SB

 

CS-20/30RT-SBC

 

CS-21 220V CP

 

CS-31 220V CP

 

CXR-100 220-240V CP

 

CXR-100RT-2C

 

CXR-100RT-3C

 

CXR-100RT-5C

 

CXR-100RT-5D

 

CXR-100RT-7C

 

CXR-100RT-7CJ

 

CXR-100RT-7D

 

CXR-100RT-B

 

CXR-31 220-230V CP

 

CXR-41 220-230V CP

 

CXR-60 220-240V CP

 

CXR-80 220-240V CP

 

CXR-80RT-2C

 

CXR-80RT-3C

 

CXR-80RT-3D

 

CXR-80RT-4C

 

CXR-80RT-5C

 

CXR-80RT-5CJ

 

CXR-80RT-5D

 

CXR-80RT-B

 

FA-1000 220-240V AG

 

FA-1000 FACTORY SETTING OPTION

 

FA-1000 FACTORY SETTING OPTION

 

FA-1000ABL

 

FA-1000CL

 

FA-1000CLP1

 

FA-1000CLP2

 

FA-1000FD

 

FA-1000FDB-06

 

FA-1000FDB-10

 

FA-1000FDB-16

 

FA-1000J3BL

 

FA-1000J4BL

 

FA-1000N-06

 

FA-1000N-10

 

FA-1000N-16

 

FA-1000RH

 

FA-1000SD

 

FA-1000SL

 

FA-1000V-06

 

FA-1000V-08

 

FA-1000V-10

 

FA-1000V-12

 

FA-1000V-16

 

FA-10HRT-0.8W

 

FA-10HRT-1.2W

 

FA-10HRT-1.6D

 

FA-10HRT-1.6SD

 

FA-10HRT-2.4D

 

FA-10HRT-2PC

 

FA-10HRT-3.2D

 

FA-10HRT-3.2DV

 

FA-10HRT-3.2SD

 

FA-10HRT-3PC

 

FA-10HRT-4C

 

FA-2204N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

 

FA-2304N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

 

FA-2404N DESKTOP SOLDERING ROBOT 4AXES

 

FA-IAI-PC

 

FA-JRN-PC

 

FA-JRN-TP

 

FA-JRV-TP

 

FA-TT200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOT

 

FA-TTA200 IAI DESKTOP SOLDERING ROBOT

 

FA-V2203 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXES

 

FA-V2303 DESKTOP SOLDERING ROBOT 3AXES

 

FD-100

 

FD-100N-0.6

 

FD-100N-0.8

 

FD-100N-1.0

 

FD-100N-1.2

 

FD-100N-1.6

 

FD-100P-72

 

FD-100P-80

 

FD-100P-85

 

FD-100TA-1.0

 

FD-100TA-1.6

 

FD-110

 

FD-100FS

 

FD-100N-0.6

 

FD-100N-0.8

 

FD-100N-1.0

 

FD-100N-1.2

 

FD-100N-1.6

 

FD-100P-72

 

FD-100P-80

 

FD-100P-85

 

FD-100PN-1.0

 

FD-100PN-1.6

 

FD-100TA-1.0

 

FD-100TA-1.6

 

FD-110-0.6

 

FD-110-0.8

 

FD-110-1.0

 

FD-110-1.2

 

FD-110-1.6

 

FD-110N-0.6

 

FD-110N-1.0

 

FD-110N-1.6

 

GP-101CU *

 

GP-101S *

 

GP-101T-1C *

 

GP-101T-2.4C *

 

GP-101T-3.2C *

 

GP-101T-4.8C *

 

GP-501 *

 

GP-501CU *

 

GP-501HT *

 

GP-501RT-1C *

 

GP-501RT-1D *

 

GP-501RT-2.4C *

 

GP-501RT-2.4D *

 

GP-501RT-3.2C *

 

GP-501RT-3.2D *

 

GP-501RT-4.8C *

 

GP-501RT-4.8D *

 

GP-510 *

 

GP-510CU *

 

GP-510HT *

 

GP-510RT-1C *

 

GP-510RT-1D *

 

GP-510RT-2.4C *

 

GP-510RT-2.4D *

 

GP-510RT-3.2C *

 

GP-510RT-3.2D *

 

GP-510RT-4.8C *

 

GP-510RT-4.8D *

 

GP-510SET *

 

GP-510ST *

 

GS-100

 

GS-108

 

GS-150(AS)

 

HB-100S (10PCS) *

 

HB-100S-10K

 

HB-100S-1K

 

HB-100S-B1

 

HB-200S (12PCS) *

 

HB-200S-10K 10KG *

 

HB-200S-1K  *

 

HB-40S *

 

HB-40S-10K *

 

HB-40S-1K *

 

HB-40S-B1

 

HB-45 * 220-240V CP

 

HB-80 * 100V AP

 

HB-80 * 220-240V CP

 

HB-80N-2D *

 

HB-80N-B *

 

HB-80N-SB *

 

HE-110 220-240V CP

 

HF-40 220V CP

 

HF-40RT-B

 

HF-60 220V CP

 

HF-60RT-B

 

HOT-30R 220V CP

 

HOT-60R 220V CP

 

KS-100R 220V CP

 

KS-20R 220V CP

 

KS-30R 220V CP

 

KS-40R 220V CP

 

KS-60R 220V CP

 

KS-80R 220V CP

 

KX-100R 220V CP

 

KX-20R 220V CP

 

KX-30R 220V CP

 

KX-40R 220V CP

 

KX-60R 220V CP

 

KX-80R 220V CP

 

KYP-60 220V CP

 

KYP-70 220V CP

 

NC-100R

 

POT-100C 220V AG

 

POT-103C 220-240V PN

 

POT-200C 220V AG

 

POT-203C 220-240V PN

 

POT-21C 220V AG

 

POT-23C 220V AG

 

POT-28C 220V AG

 

POT-400C 220-240V WO/P [CE]

 

POT-50C 220-240V AG

 

PX-201 220-240V CP

 

PX-2RT-1.6D

 

PX-2RT-2.4D

 

PX-2RT-2BC

 

PX-2RT-2C

 

PX-2RT-2CR

 

PX-2RT-3.2D

 

PX-2RT-3BC

 

PX-2RT-3C

 

PX-2RT-3CR

 

PX-2RT-4C

 

PX-2RT-4CR

 

PX-2RT-4D

 

PX-2RT-5C

 

PX-2RT-5CR

 

PX-2RT-5D

 

PX-2RT-5K

 

PX-2RT-6E

 

PX-2RT-8S

 

PX-2RT-B

 

PX-2RT-BC

 

PX-2RT-SB

 

PX-335 220-240V AG

 

PX-338 220-240V AG

 

PX-342 220-240V AG

 

PX-401 220-240V CP

 

PX-40RT-2C

 

PX-40RT-3C

 

PX-40RT-3D

 

PX-40RT-4C

 

PX-40RT-5C

 

PX-40RT-5D

 

PX-40RT-B

 

PX-501 220-240V AG

 

PX-601 220-240V AG

 

 

 

PX-501AS 220-240V AG

 

PX-601AS 220-240V AG

 

PX-60G 220-240V

 

PX-60GAS 220-240V

 

PX-60HP

 

PX-60H 220-240V (B)

 

PX-60RT-0.5CR

 

PX-60RT-0.8CR

 

PX-60RT-0.8D

 

PX-60RT-1.2D

 

PX-60RT-1.2LD

 

PX-60RT-1.5C

 

PX-60RT-1.5C

 

PX-60RT-1.6D

 

PX-60RT-1.8H

 

PX-60RT-1C

 

PX-60RT-1C

 

PX-60RT-1CR

 

PX-60RT-2.4D

 

PX-60RT-2C

 

PX-60RT-2C

 

PX-60RT-2CR

 

PX-60RT-3.2D

 

PX-60RT-3C

 

PX-60RT-3CR

 

PX-60RT-3K

 

PX-60RT-4C

 

PX-60RT-4CR

 

PX-60RT-5K

 

PX-60RT-B

 

PX-60RT-H

 

PX-60RT-LB

 

PX-60RT-R

 

PX-60RT-RT

 

PX-60RT-S4

 

PX-60RT-SB

 

PX-60RT-SB2

 

PX-60RT-SI

 

R-48B

 

R-48BC

 

R-48C

 

R-48D

 

R-48SB

 

R-48SC

 

R-6B

 

R-6B (B)

 

R-6BC

 

R-6C

 

R-6D

 

R-6SB

 

R-6SC

 

RB-475B

 

RB-680B

 

RD-67B

 

RD-67BC

 

RD-67BC (B)

 

RD-67C

 

RD-67D

 

RD-68B

 

RD-68BC

 

RD-68BC (B)

 

RD-68C

 

RD-68D

 

RX-701AS 220V AG

 

RX-711AS

 

RX-711AS 220V AG

 

RX-711AS 220V AG

 

RX-711AS 220V AG

 

RX-711AS 220V AG

 

RX-711AS 220V AG

 

RX-711AS 220V AG W/OT

 

RX-72GAS

 

RX-72GASAD

 

RX-72H 24V

 

RX-72HP

 

RX-72SS

 

RX-802AS 100V WO/T

 

RX-802AS 220V AG WO/T

 

RX-802AS 220V AG WO/T

 

RX-802AS 220V AG WO/T

 

RX-802AS 220V AG WO/T

 

RX-802AS 220V AG WO/T

 

RX-802ASPH 220V AG WO/T

 

RX-80GAS

 

 

 

RX-85GAS

 

RX-80HRT-0.5C

 

RX-80HRT-0.8D

 

RX-80HRT-1.2D

 

RX-80HRT-1.6D

 

RX-80HRT-1BC

 

RX-80HRT-1C

 

RX-80HRT-2.3BC

 

RX-80HRT-2.4D

 

RX-80HRT-2B

 

RX-80HRT-2C

 

RX-80HRT-2CD

 

RX-80HRT-3.2D

 

RX-80HRT-3BC

 

RX-80HRT-3C

 

RX-80HRT-3CD

 

RX-80HRT-3K

 

RX-80HRT-4.5K

 

RX-80HRT-4.5KH

 

RX-80HRT-4.7C

 

RX-80HRT-4C

 

RX-80HRT-5.4D

 

RX-80HRT-5.5K

 

RX-80HRT-B

 

RX-80HRT-BM

 

RX-80HRT-LB

 

RX-80HRT-LBJ

 

RX-80HRT-PH0.5C

 

RX-80HRT-PH0.8D

 

RX-80HRT-PH1.2D

 

RX-80HRT-PH1.6D

 

RX-80HRT-PH1BC

 

RX-80HRT-PH1C

 

RX-80HRT-PH2.3BC

 

RX-80HRT-PH2.4D

 

RX-80HRT-PH2B

 

RX-80HRT-PH2C

 

RX-80HRT-PH2CD

 

RX-80HRT-PH3.2D

 

RX-80HRT-PH3BC

 

RX-80HRT-PH3C

 

RX-80HRT-PH3CD

 

RX-80HRT-PH3K

 

RX-80HRT-PH4.5K

 

RX-80HRT-PH4.5KH

 

RX-80HRT-PH4.7C

 

RX-80HRT-PH4C

 

RX-80HRT-PH5.4D

 

RX-80HRT-PHB

 

RX-80HRT-PHBM

 

RX-80HRT-PHLB

 

RX-80HRT-PHLBJ

 

RX-80HRT-PHSB

 

RX-80HRT-SB

 

RX822AS 100V AGR WO/T

 

RX-822AS 220-240V AG WO/T

 

RX-852AS 100V AGR WO/T

 

RX-852AS 220-240V AG WO/T

 

RX-852AS 220-240V AG WO/T

 

RX-852AS 220-240V AG WO/T

 

RX-852AS 220-240V AG WO/T

 

RX-852AS 220-240V AG WO/T

 

RX-85HRT-2BC

 

RX-85HRT-3BC

 

RX-85HRT-3D

 

RX-85HRT-5BC

 

RX-85HRT-5BC

 

RX-85HRT-5D

 

RX-85HRT-6K

 

RX-85HRT-7BC

 

RX-85HRT-7D

 

RX-85HRT-B

 

RX-85HSRT-1.6D

 

RX-85HSRT-2.4D

 

RX-85HSRT-2BC

 

RX-85HSRT-3.2D

 

RX-85HSRT-3BC

 

RX-85HSRT-4.5K

 

RX-85HSRT-B

 

SE-05010

 

SE-05012

 

SE-05016

 

SE-05020

 

SE-06003RMA

 

SE-06006

 

SE-06006RMA

 

SE-06008

 

SE-06010

 

SE-06012

 

SE-06016

 

SE-06308

 

SE-0AG08

 

SE-0BA16

 

SE-0ST16

 

SE-55010

 

SE-55012

 

SE-55016

 

SE-55020

 

SE-56006

 

SE-56008

 

SE-56010

 

SE-56012

 

SE-56016

 

SE-K5010

 

SE-K5012

 

SE-K5016

 

SE-K5020

 

SE-K6006

 

SE-K6008

 

SE-K6010

 

SE-K6012

 

SE-K6016

 

SF-B1003B

 

SF-B1004B

 

SF-B1006B

 

SF-B1008B

 

SF-B1010B

 

SF-B1012B

 

SF-B1016B

 

SF-B4006

 

SF-B4008

 

SF-B4010

 

SF-B4012

 

SF-B8008

 

SF-B8010

 

SF-B8012

 

SS-10*   100V AG

 

SS-10AS* 100V AG

 

SS-10F*

 

SS-60 220-240V AG

 

SS-60 220-240V AG

 

SS-60D

 

SS-60D

 

SS-60MF

 

SS-60MF

 

SS-60PF

 

SS-60PF

 

ST-21

 

ST-27

 

ST-28

 

ST-40

 

ST-40BW*

 

ST-51

 

ST-52

 

ST-53

 

ST-53SP

 

ST-70

 

SVS-500AS 220-240V AG

 

SVS-580AS 220-240V AG

 

SVS-800AS 220-240V AG

 

TM-100

 

TM-100CAL.CERT.SET

 

TM-100S

 

TM-100SP

 

TM-200

 

TM-200CAL.CERT.SET

 

TP-100 220-240V AG

 

TP-100/200F No.10

 

TP-100/200H No.3 220-240V (B)

 

TP-100/200K No.30

 

TP-100/200N-08 (No.4)

 

TP-100/200N-10 (No.4)

 

TP-100/200N-15 (No.4)

 

TP-100/200N-25 (No.4)

 

TP-100/200N-S1 (No.4)

 

TP-100/200N-S5 (No.4)

 

TP-100/200N-S8 (No.4)

 

TP-100/200UL No.31

 

TP-100AS 220-240V AG

 

TP-100CP-07

 

TP-100CP-13

 

TP-100DB-07 *

 

TP-100DB-09 *

 

TP-100DB-14 *

 

TP-100DB-24 *

 

TP-100PV *

 

TP-200AS 220-240V AG

 

TP-20GAS 220-240V

 

TP-280AS 220-240V AG

 

TP-28GAS 220-240V

 

TQ-77 220-240V CP

 

TQ-77NUT

 

TQ-77RT-2C-L

 

TQ-77RT-3C-L

 

TQ-77RT-BC-L

 

TQ-77RT-B-L

 

TQ-77RT-SB-L

 

TQ-95 220-240V CP

 

TS-10

 

TS-11

 

TS-12

 

TS-13

 

TS-14

 

TS-15

 

TS-16

 

TS-17

 

WA-400*

 

WD-13 *

 

WD-130 *

 

WD-1E

 

WD-1G

 

WD-1P

 

WD-3020

 

WG-1L *

 

WG-1M *

 

WG-1S *

 

WG-2L *

 

WG-2M *

 

WG-2S *

 

WG-3L *

 

WG-3M *

 

WG-3S *

 

WG-4L *

 

WG-4M *

 

WG-4S *

 

WS-11 *

 

WS-12 *

 

XFC-100 220-240V AG

 

XFC-110 220V AG

 

XFC-210 220V AG

 

XFC-300 220-240V AG

 

XFC-301 220-240V AG

 

XHP-110 220-240V AG

 

XK-1

 

XK-2

 

XNBG-12X12

 

XNBG-13X13

 

XNBG-15X15

 

XNBG-17X17

 

XNBG-19X19

 

XNBG-23X23

 

XNBG-27X27

 

XNBG-35X35

 

XNBG-38X38

 

XNBG-40X40

 

XNBG-8X8

 

XNDG-1

 

XNDG-2

 

XNDG-3

 

XNDG-4

 

XNDG-5

 

XNPG-11.5X11.5

 

XNPG-11.5×14

 

XNPG-17.5×17.5

 

XNPG-20×20

 

XNPG-25X25

 

XNPG-30×30

 

XNPG-7.3X12.5

 

XNQG-12X12

 

XNQG-14X14

 

XNQG-14X20

 

XNQG-16X16

 

XNQG-17.5X17.5

 

XNQG-24X24

 

XNQG-28X28

 

XNQG-32X32

 

XNQG-37X37

 

XNQG-40X40

 

XNSG-13X28

 

XNSG-15X8.2

 

XNSG-18.5X12

 

XNSG-19X8

 

XNSG-4.4X10

 

XNSG-4.4X5

 

XNSG-5.6X13

 

XNSG-7.6X12.7

 

XNSG-7.6X15

 

XNSG-7.6X18

 

XNSG-8.6X18

 

XPR-1000 220V WO/P

 

XPR-600 220-240V AG

 

XPR-610 220-240V AG

 

XST-80 220V AG

 

XST-80G

 

XST-80HRT-0.5

 

XST-80HRT-1

 

XST-80HRT-1C

 

XST-80HRT-2

 

XU-1

 

XU-1S

 

XVP-10

 

YN-1

 

YN-10 *

 

YN-104 *

 

YN-10AS *

 

YN-11 *

 

YN-12 *

 

YN-13 *

 

YN-13AS *

 

YN-14 *

 

YN-15 *

 

YN-16 *

 

YN-17 *

 

YN-18 *

 

YN-20 *

 

YN-21 *

 

YN-22 *

 

YN-25AS *

 

YN-26AS *

 

YN-27AS *

 

YN-3

 

YN-3

 

YN-4

 

YP-1

 

YP-10 *

 

YP-201 *

 

YP-3

 

YP-4

 

YS-1 *

 

YS-100 *

 

YS-101 *

 

YS-2 *

 

YS-3 *

 

U1

 

U50

 

ST-200

 

ST-200SP

 

ST-21

 

ST-27

 

ST-28

 

ST-40

 

ST-40BW*

 

ST-51

 

ST-52

 

ST-53

 

ST-53SP

 

ST-70

 

ST-11SP

 

ST-30SP

 

ST-70/75SP

 

 

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MỎ HÀN THIẾC GOOT FA-10HRT-3.2D”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

80